Czech English

historie společnosti

Společnost AUSTIS byla založena v roce 1990 ryze českým soukromým kapitálem. Za dobu své, více než  dvacetileté, existence se vyprofilovala jako etablovaný, certifikovaný partner v oblasti stavební výroby s trvalým cílem být obchodními partnery a investory  vnímán jako spolehlivý, vyhledávaný partner a dodavatel komplexních řešení v oblasti stavebnictví.

Dnešní velikost a obsah činností, které společnost provozuje je zaměřena do čtyř oblastí:

  • vývoj a výroba vlastních značek stavební chemie a stavebních hmot
  • stavební činnost
  • správa nemovitostí
  • prodej stavebních hmot

Dynamika rozvoje společnosti si v průběhu let vyžádala řadu systémových a strukturálních změn. Tyto změny proběhly především v oblasti řízení obchodních případů a vztahů, zajištění trvalé finanční nezávislosti na cizích peněžních zdrojích či optimalizací a personální stabilizaci výrobního, obchodního a servisního týmu. V tomto směru byl významným milníkem v historii společnosti rok 2004, kdy společnost vlivem dynamického rozvoje a jako okamžik završením všech  přijatých změn, přistoupila k převodu právní formy společnosti, a to ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou.

I v budoucnu bude akciová společnost AUSTIS usilovat o udržení rozvoje ve všech uvedených oblastech její působnosti, věnovat pozornost a pružně se přizpůsobovat náročným  hospodářsko-ekonomickým změnám vnějšího prostředí, pružně a přitom ekologicky citlivě reagovat na změny tržní poptávky s neustálým důrazem na společenskou odpovědnost a ekologickou nezávadnost dopadů její činnosti. Nemalý důraz bude i nadále kladen na politiku jakosti, kdy v této oblasti se již dnes společnost řídí systémy dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.