Czech English

profesionalita a stabilita pracovních týmů je základ našeho úspěchu

Jsme česká společnost s dlouholetou, úspěšnou historií napříč stavebním oborem, za kterou stojí kvalitní práce našich zaměstnanců.

Pokud nám chcete nabídnout své znalosti a propojit je s našimi zkušenostmi, zašlete svůj profesní životopis do personálního oddělení na emailovou adresu austis@austis.cz