Czech English

11. 02. 2016Změna legislativy - teplo, teplá voda

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

Pro rok 2016 musí shromáždění vlastníků či členská schůze (změny se týkají SVJ i BD) odsouhlasit způsob rozúčtování tepla a teplé vody – procentuální poměr základní/spotřební složky ÚT a TV, sankce při neumožnění odečtu a minimální a maximální výši korekčních koeficientů ÚT.

Nová právní úprava, charakterizovaná změnou zákona o službách (zákon č. 67/2913 Sb.) zákonem č. 104/2015 Sb. a vydáním podzákonné normy k tomuto zákonu – vyhláška č. 269/2015 Sb., přináší změny oproti dřívější právní úpravě.  Rozvrh celkových nákladů na teplo k vytápění nadále rozlišuje tzv. „rozúčtováním nákladů“ nebo „paušální platbou“. Tam, kde dochází k rozvrhu nákladů poskytovatele služby vytápění pomocí proměnného parametru s cílem odlišit částečně užití tepla v té části nákladů, označené jako „spotřební složka“ (tj. části celkových nákladů poskytovatele služby), je zapotřebí věnovat pozornost technickým pomůckám, které s parametrem charakterizujícím užití tepla cíleně operují. Jde buď o stanovená měřidla podle zákona o metrologii (což jsou výlučně kalorimetry) nebo zařízení pro rozdělování nákladů, označované dosud jako indikátory, a to v provedení třech typů, které uvádí vyhláška č. 237/2014 Sb.